14 aastat tegutsenud konsultatsioonifirma

Meie fookus on suunatud innovatiivsele ettevõtjale - mõtleme kaasa, aitame uusi ideid ja projekte arendada ning investeeringuid rahastada.

Euroopa Liidu toetused

Euroopa Liit on eraldanud Eestile eelarveperioodiks 2007-2013 toetusi 4,8 miljardit eurot. Me aitame Teil sellest osa saada. Valime sobiva fondi, paneme projekti kirja, komplekteerime dokumentatsiooni, täidame vajalikud formularid, esitame rahastamistaotluse. Teeme nii, et Teie projekt saab raha.

Äriplaan ja ärianalüüs

Koostame ja nõustame äriplaane. Pakume ärianalüüsi teenust. Ikka selleks, et saaksite paremaid juhtimisotsuseid teha, toetusi taotleda, laenu võtta.

Tootearendus

Nõustame tootearendust ja aitame tootearendust rahastada.

Patendiuuring

Teeme patendiuuringuid uudsuse või patendivõime selgitamiseks, tehnika taseme kindlaksmääramiseks ja muul eesmärgil.

Leiutiste ja kaubamärkide õiguskaitse

Aitame kaitsta leiutisi ja kaubamärke. Osutame ka teisi tööstusomandi õiguskaitse alaseid teenuseid.

Firma rahastamine

Aitame pangast laenu saada või firmasse lisakapitali kaasata.